Ölüm; dünya üzerinde yaratılmış insan, hayvan ve bitki olarak her ne varsa mutlak ve muhakkak ...