"TARİHSELCİLİK" ile Etiketlenen Konular

7 Ocak 2019 - 0 yorum
Asırlar ötesine hükmeden Kur’an-ı Azîm, nüzulünden bugüne insanlığın hidâyet kaynağı olmuştur. Müminler için bir rahmet olduğu kadar zalimler için de büyük bir hüsran vesilesi olan Kur’an, kimilerini hidâyete eriştirdiği gibi kimilerinin de sapkınlığının artmasına sebep olmuştur. Bu noktada kabahat elbette...
26 Aralık 2018 - 0 yorum
Gülen yapılmasının FETÖ olarak açığa çıkmasının ardından gerek Diyanet teşkilâtı gerekse Akademya faturayı tasavvufî anlayış ve Mehdiyet gibi itikad umdelerine kesti. Yayımlanan analiz ve raporlarda konu genellikle bu hususlarda düğümlendi. Alamut ile Pensilvanya, Hasan Sabbah ile Gülen ve İsmâiliyye/Haşhâşiyye ile...
18 Aralık 2018 - 0 yorum
Tarihselcilik, ülkemizde 90’lı yılların başında revaç bulan ve 1997 Şubatı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir sempozyumla ivme kazandırılması düşünülen fakat 28 Şubat 1997’de gerçekleşen post-modern darbe sebebiyle, darbecilerin dinî görüşüne paralel bir dinî görüşe sahip olduğu düşüncesiyle ötelenen bir...
17 Haziran 2015 - 0 yorum
İnsan münhasıran Hâlik"ının takdiriyle, keyfiyetine hiç bir şekilde müdahil olamadığı bir zaman ve zeminde imtihan meydanı olan şu dünya hayatına gelir. Şahsiyet kazanıp bir fert olarak cemiyete karışana değin ve hatta ekseriyet için mütemadiyen bu ictimâî vasatın adetleri, doğrular ve...
3 Haziran 2015 - 1 yorum
Mustafa Öztürk’ün Anlam-Yorum Merkezli Çevirisi'ndeki, ‘Kendine Göre’ Anlama-Yorumlama Zorlamaları Mustafa Öztürk, yaratılış ve safhalarını bildiren ayetlerden yola çıkarak yapılan bilimsel tefsir çalışmaları ile ilgili görüşlerini “Biz insanı balçık/çamur özünden yarattık. onu bir meni damlası halinde sağlam bir yere rahme yerleştirdik....
29 Mart 2015 - 1 yorum
BİLİMSEL TEFSİRİN TOPYEKÛN REDDİNİN OLUŞTURDUĞU PROBLEMLER Giriş İlmî bir disiplin olup olmadığı üzerinde ittifak bulunmamasına rağmen tefsir; “Kur’an’ın lafızlarını, Arap dili ve edebiyatı açısından tahlil edip kendisiyle kastedilen manayı tespit etmektir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Tefsirin tanımına yüklenilen mana ile farklı anlamlara çıkabilecek olan...
16 Mart 2015 - 20s yorum
ÖZET Bazı kardeşlerin: ‘’İhsan Şenocak Hocanın madem bazı itirazları vardı, bunları neden arayarak ya da görüşerek Mustafa Öztürk’e direkt yöneltmedi de dersinde ve dergisinde gündeme getirerek bunu herkesin önünde yaptı’’ şeklindeki bazı serzenişlerini işitip okuyoruz. Kardeşlerimizin kaçırdığı bir nokta var; bu...
7 Şubat 2015 - 1 yorum
Modern zamanların büyük arızalarından birisi olarak zihinleri bulandıran "Tarihselcilik" anlayışı, ayetlerin sadece nüzul sebebi çevresinde değerlendirilmesi gerektiği söylüyor, "o ayet o olay ya da kişi için inmiş, dolayısıyla yalnıza onu bağlar" diyerek birçok ayetin günümüze işaret eden tarafı olmadığı iddiasını...