"MUSTAFA OZTURK" ile Etiketlenen Konular

7 Ocak 2019 - 0 yorum
Asırlar ötesine hükmeden Kur’an-ı Azîm, nüzulünden bugüne insanlığın hidâyet kaynağı olmuştur. Müminler için bir rahmet olduğu kadar zalimler için de büyük bir hüsran vesilesi olan Kur’an, kimilerini hidâyete eriştirdiği gibi kimilerinin de sapkınlığının artmasına sebep olmuştur. Bu noktada kabahat elbette...
2 Ocak 2019 - 0 yorum
  Karar'da karar kıldığından beridir takip etmeye çalışırım Öztürk'ü. Hem altı, hem de üstü çizilecek ifâdeleriyle okuruna bir şeyler söyleyebilme imkânını hemen her yazısında birkaç filozof ve düşünüre atıfla kullanan Öztürk'ün, tenkid ettiği kesim ve kitleleri sadece pejoratif değil, tahkîrâne bir...
30 Aralık 2018 - 0 yorum
1. Bölüm: Fazlurrahman’ın Kur’ân , Vahiy ve Peygamber Anlayışı Son zamanlarda, "Kur'ân Vahyinin Mahiyeti" hakkındaki söylemleriyle gündeme gelen ve bir kutuplaşmaya sebebiyet veren, haklı eleştiriler toplayan Mustafa Öztürk'ün "Kur'ân'ın lafzen değil de mânâ olarak Hz. Peygamber'e vahyedildiği" şeklindeki görüşleri, Öztürk'e ait...
19 Aralık 2018 - 2s yorum
İmam Mâturîdî son yüzyılın en çok istismar edilen İslâm âlimleri listesinin başında anılsa zannediyorum ki bu mübalağalı olmayacaktır. Ehl-i Sünnet’in iki itikadî mezhebinden birinin kurucusu olan bu mübarek imam ve eserleri âdeta Ehl-i Sünnet’in karşı olduğu tüm garabetlerin menşei gibi...
18 Aralık 2018 - 0 yorum
Tarihselcilik, ülkemizde 90’lı yılların başında revaç bulan ve 1997 Şubatı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir sempozyumla ivme kazandırılması düşünülen fakat 28 Şubat 1997’de gerçekleşen post-modern darbe sebebiyle, darbecilerin dinî görüşüne paralel bir dinî görüşe sahip olduğu düşüncesiyle ötelenen bir...
26 Aralık 2015 - 1 yorum
Bikaç gün önce CNN ekranlarında, bir program gerçekleşti. Programın konusu IŞİD ve doğurduğu sosyolojik tehlikeler. Konuklar yayın ekibi tarafından hangi kriterlere göre seçildi bilemiyoruz, ancak seçimin amaca matuf şekilde çok başarılı olduğu bir hakikat. Abdulaziz Bayındır, Mustafa Öztürk, İhsan Eliaçık, Caner...
3 Haziran 2015 - 1 yorum
Mustafa Öztürk’ün Anlam-Yorum Merkezli Çevirisi'ndeki, ‘Kendine Göre’ Anlama-Yorumlama Zorlamaları Mustafa Öztürk, yaratılış ve safhalarını bildiren ayetlerden yola çıkarak yapılan bilimsel tefsir çalışmaları ile ilgili görüşlerini “Biz insanı balçık/çamur özünden yarattık. onu bir meni damlası halinde sağlam bir yere rahme yerleştirdik....
29 Mart 2015 - 1 yorum
BİLİMSEL TEFSİRİN TOPYEKÛN REDDİNİN OLUŞTURDUĞU PROBLEMLER Giriş İlmî bir disiplin olup olmadığı üzerinde ittifak bulunmamasına rağmen tefsir; “Kur’an’ın lafızlarını, Arap dili ve edebiyatı açısından tahlil edip kendisiyle kastedilen manayı tespit etmektir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Tefsirin tanımına yüklenilen mana ile farklı anlamlara çıkabilecek olan...
16 Mart 2015 - 20s yorum
ÖZET Bazı kardeşlerin: ‘’İhsan Şenocak Hocanın madem bazı itirazları vardı, bunları neden arayarak ya da görüşerek Mustafa Öztürk’e direkt yöneltmedi de dersinde ve dergisinde gündeme getirerek bunu herkesin önünde yaptı’’ şeklindeki bazı serzenişlerini işitip okuyoruz. Kardeşlerimizin kaçırdığı bir nokta var; bu...