"modernizm" ile Etiketlenen Konular

26 Aralık 2018 - 0 yorum
Gülen yapılmasının FETÖ olarak açığa çıkmasının ardından gerek Diyanet teşkilâtı gerekse Akademya faturayı tasavvufî anlayış ve Mehdiyet gibi itikad umdelerine kesti. Yayımlanan analiz ve raporlarda konu genellikle bu hususlarda düğümlendi. Alamut ile Pensilvanya, Hasan Sabbah ile Gülen ve İsmâiliyye/Haşhâşiyye ile...
15 Ocak 2017 - 0 yorum
Ülkemizde Musa Carullah Bigiyef hakkında çok fazla çalışma mevcut değil. Doç. Dr. Mehmet Görmez‘in Diyanet Vakfı tarafından neşredilen “Musa Carullah Bigiyef“i, derli-toplu malumat ihtiva etmesi bakımından ayrı bir yere sahip. Bigiyef‘in görüşlerini, Görmez‘in bu çalışmasından sonra –yine onun önayaklığında– yayımlanmaya başlayan...
22 Ekim 2016 - 3s yorum
Mustafa İslamoğlu'nun Âdem (a.s.) İle İlgili Görüşlerinin Doğru Tahlîli Eğer herhangi bir görüşü bir düşünceyi bir tezi tenkîd edecekseniz, önce görüş,düşünce, tez sahibinin ne dediğini, neyi kasdettiğini ve karînelerini, kazıyyelerini, delillerini iyice öğrenmeniz gerekir. Bu doğru yapılmadığı takdirde, hem boşa kürek çekmiş...
12 Temmuz 2016 - 0 yorum
  Hadis-i Şerif şerh geleneğinde Efendimiz (s.a.v)’in geleceğe dair buyurduklarını izah ederken, şerhin yapıldığı döneme kadar Efendimiz (s.a.v) tarafından işaret edilen olaylar meydana gelmişse, müellif o olaylarla Hadis-i Şerif arasındaki ilişkiyi kurarak, hem işin mucize boyutunu hem de meseleye olması gerektiği...
1 Haziran 2016 - 6s yorum
Hakikatin, tefekkürün, tedebbürün yerini sloganların, propagandanın, sathî düşüncenin aldığı bir devirde yaşıyoruz. Haliyle ifsadın irşada galebe çaldığı, batılın revaçta olduğu ve maalesef hakikatin garip kaldığı bir devir... Başların ayak, ayakların baş olduğu; Osmanlı son dönem alimlerinden Muhammed Zahid el-Kevseri merhumun...
10 Şubat 2016 - 1 yorum
Bu âyetler ya hadis olsaydı Caner Bey? (Tipik bir Kur’ancı zihnin kod çözümü) Bir üniversite hocası talebelerini imtihan etmiş ve aynı konu hakkında Gazzâlî ve İbni Teymiyye’den alıntıladığı iki pasajı değerlendirmelerini istemiş. Selefîliğin yaygın olduğu bir coğrafyada gerçekleşen bu imtihanda, öğrenciler...
23 Ocak 2016 - 1 yorum
Siz Hiç Gerçekleri Bindörtyüz Yıl Sonra Keşfedilen Hak Din Görmediniz mi? (Kısa bir Osman Caner Taslaman Zihniyeti Analizi) Bir din düşünün ki hak din olsun! Bir din düşünün ki Allah’ın gönderdiği son din olsun! Ve yine bir din düşünün ki bütün insanlara...
11 Aralık 2015 - 2s yorum
Yazacağım çok diye mi, yoksa yok diye mi bilmiyorum elime alınca kalemi (ki malumunuz artık kalem yerine bilgisayarlarla hallediyoruz o işi) mesele mesele uçuştu yazılası pasajlar. *** Cehalet büyük bir arızadır kabul, Ama cehaletin devasının kitap okumak olduğunu kim söyledi bize? Soruyu...
24 Ağustos 2015 - 2s yorum
Öyle bir zât ki, biyografisinin ilk paragraflarını okuduğunuzda, cümle âlimlerin hürmet ettiği, karşısında edep durduğu bu zamanın en büyük Allâmelerinden… En okkalı icazet silsilelerinin köşe başı, Fatih Dersiamlarının 21.yy. şubesi, ilimde adeta bir köşe taşı… Sanırsınız ki konumu, Emin Saraç...
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12