Dil, anlayışında, anlatışında, arayış ve ilimlerinde, zahiri ve batıni var oluş ve aktarılış sahasıdır. Mâlumdur ...

Lisân Üzerine Allah Boyasının Dökülmesi: Osmanlıca Beş yaşında ilk tahsile İslâm harfleriyle başlayan, icâzet aldığında ...