"kuran" ile Etiketlenen Konular

15 Ocak 2019 - 0 yorum
Kur’ân-ı Kerîm’in kendisine verdiği isimlerden biri de ‘Kitâb’ ismidir. Bu ismin zikredildiği âyetler ve bu âyetlerin Kur’ân-ı Kerîm’in özelliklerine işâret ettiği hususları bu yazımızda izâh etmeye çalışacağız. Kur’ân-ı Kerîm’in en çok zikredilen isimlerinden biri Kitâb’tır. Bu isim, Kur’ân-ı Hakîm’in birçok sûre...
25 Aralık 2018 - 0 yorum
Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Rabbimizin kelâmı için bazı isim ve sıfatlar vârid olmuştur. Bu isimler, Kelâmullâh’ın husûsiyetlerini açıkça beyân eden ve mübârek eserleri her fert ve toplumda mülâhaza edilen isimlerdir. Tüm bu isim ve sıfatları önemle mütâlaa etmek, bu isimleri arz...
19 Mayıs 2016 - 1 yorum
Bir önceki yazımda zât ile tevessülün şirk olduğunu iddia edenlerin delillerini ve bu delillerden hareketle yapmış oldukları ihticâcın butlanını izah etmeye çalışmıştım. Bu yazımda da Kur'ân-ı Kerîm ve sünnet-i seniyyede tevessülün meşruiyetini ifade eden delilleri, sahabe-i kirâm ve selef-i salihînden...
16 Ocak 2015 - 0 yorum
Son dönemlerde ''Muhakkak ki Kur'an'ı Biz indirdik. Onun koruyucusu da elbet biziz.'' ayeti delil getirilerek 'tek güvenilecek/güvenilmesi gereken, tek muhatap alınacak İslami kaynak yalnızca Kur’an’dır' sözü motto haline getirilip O'nun haricindeki neredeyse bütün İslami kaynak ve ilimleri güvenilir görmeme, itibarsızlaştırma, gereksiz...