Şenocak – Öztürk Tartışması Nasıl Başladı Neler Oldu?

Şenocak – Öztürk Tartışması Nasıl Başladı Neler Oldu?

ÖZET

Bazı kardeşlerin: ‘’İhsan Şenocak Hocanın madem bazı itirazları vardı, bunları neden arayarak ya da görüşerek Mustafa Öztürk’e direkt yöneltmedi de dersinde ve dergisinde gündeme getirerek bunu herkesin önünde yaptı’’ şeklindeki bazı serzenişlerini işitip okuyoruz. Kardeşlerimizin kaçırdığı bir nokta var; bu işi başlatan, İhsan Hocanın tartışmayla henüz bir alakası yokken ona yazılarında hakaretler eden özellikle de yüksek lisans ve doktora talebelerinin bulunduğu odasında kamera karşısında onu küçümseyen ifadeler savuran Mustafa Öztürk’ün ta kendisidir. İhsan Şenocak hocanın yaptığı ise kendini savunmak ve yeri gelmişken de Mustafa Öztürk’ün, batıl olduğunu düşündüğü görüşlerini reddetmek olmuştur.

GİRİŞ

Önünün alabildiğine açılıp da kendisine yol verilişine ve süratle yol alışına aldanmayın. Zira oturup da diz döve döve ağlanacak hâli vardır. Ne yılların akademisyenliği, ne sayısız öğrenciye yaptığı danışmanlık, ne de akademik çalışmaları taşımıştır kendisini vardığı yere. Kendisini, bir televizyon kanalını ve gazete köşesini dahi tahsis edebilecek kadar sınırsız bir destekle destekleyenlere göre sermayesi, az evvel yazdığımız çalışma ve gayretleri olmayıp sadece ve sadece Fethullah Gülen aleyhtarlığından ibarettir.

Bu gerçeği kendisi de çok iyi bilmektedir, bunun farkındadır ama akademik yolların sarhoşluğu belli ki set çekmiştir gözleri önüne. Dünkü cuntacıların kalleş hocalarının, cunta devrinin bitimiyle birlikte tasfiye edildiği gibi, o da tasfiye edilecektir paralel yapı muhabbetleri kabak tadı verip de raflarda yerini aldığında.

Hakikaten de; okuyup da hatta profesör olup da okumanın ve akademik kariyerin bir insanın karakterine ve “olmuşluğuna” doğrudan katkısını olmadığının ispatı sadedinde çarpıcı bir örnektir muarızımız. Kendisi, her fırsatta geçmişle ve geçmiştekilerle pervasızca ve hesapsızca hesaplaşırken, kendisine yöneltilen ilmî zemindeki insaflı bir tenkit karşısında bile basıvermiştir avaz avaz feryadı, inmiştir belden altlara. Seviyesini çukurlara düşürüp ahlaksızlığın zirvelerine tırmanmayı başarmıştır, esasında sadece iş görülsün diye kendisine alkış tutan şakşakçılarının alkışları eşliğinde.

Mustafa Öztürk’ün bilinçaltı, zihniyeti ve ahlakı (ahlaksızlığı demeliydik) hakkında yazılacak şüphesiz pek çok şey vardır. Bir kitabın konusu olacak kadar malzeme de mevcuttur ama hem o, buna değecek birisi değildir hem de bizim maksadımız bir an evvel konuya girmektir.

Tartışmanın Başlangıcı Devamı Sürüncemesi ve Serencamı

Bazı kardeşlerin: ‘’İhsan Şenocak Hocanın madem bazı itirazları vardı, bunları neden arayarak ya da görüşerek Mustafa Öztürk’e direkt yöneltmedi de dersinde ve dergisinde gündeme getirerek bunu herkesin önünde yaptı’’ şeklindeki bazı serzenişlerini işitip okuyoruz. Kardeşlerimizin kaçırdığı bir nokta var; bu işi başlatan, İhsan Hocanın tartışmayla henüz bir alakası yokken ona yazılarında hakaretler eden özellikle de yüksek lisans ve doktora talebelerinin bulunduğu odasında kamera karşısında onu küçümseyen ifadeler savuran Mustafa Öztürk’ün ta kendisidir. İhsan Şenocak hocanın yaptığı ise kendini savunmak ve yeri gelmişken de Mustafa Öztürk’ün, batıl olduğunu düşündüğü görüşlerini reddetmek olmuştur.

Tartışmanın başlangıcını, bilhassa fikrî anlamda bizde mühim bir yeri olan Mustafa Özcan hocanın yazıları oluşturmuştur. Mustafa Özcan hoca önceleri, 29 Ağustos 2014 tarihinde; ‘’Zülkarneyn’den günümüze yansımalar’’[1] başlıklı makalesinde Öztürk’ü eleştirmiş, Öztürk’ün 24 Tv’de Said Nursi merhum aleyhindeki bazı söylemleri[2] ve;’’Said Nursi’nin Sikke-i Tasdik-i Gaybisinden Birkaç Cifirli Tevil’’[3] başlıklı makalesi üzerine; 18 Eylül 2014 tarihinde: ‘’Cennetin Feministleştirilmesi!’’[4] başlıklı makalesiyle, Risale Haber sitesi üzerinden Mustafa Öztürk eleştirilerine devam etmiştir.

Mustafa Özcan’ın, Öztürk eleştirisini Hüküm Dergisindeki köşesine; Kasım 2014 sayısındaki: ‘’ Alim mi Teolog Mu’’ başlıklı yazıyla taşıması, Özcan’a daha evvelki yazıları sebebiyle garezi bulunan Öztürk’ün ilimden ve tenkitlere ilmi perspektiften cevap vermekten uzak, buna mukabil ahlak ve kibir sınırlarını ziyadesiyle aşan; ‘’Mustafa Özcan’ın Alim mi Teolog mu Başlıklı Pespaye Yazısı Üzerine’’[5] başlıklı bir cevabını da beraberinde getirmiştir.

Serüven, Mustafa Özcan Hocanın Hüküm dergisinin bir sonraki sayısı olan Aralık 2014 sayısındaki: ‘’ İkinci Öztürk Vakası’’[6] başlıklı makalesiyle devam eder. Bu yazıya, bilhassa bu yazıya Hüküm Dergisinde yer verilmesine Mustafa Öztürk çok içerler ve Özcan hocayla kalmaz, diline Hüküm Dergisini, yayın tarzını ve de İhsan Şenocak hocayı da dolayıverir. ‘’ Hüküm Dergisi Çevresinin Bizimle Yoğun İlgisine Dair’’[7] başlıklı yazıda bu içerlemeyi ve hazımsızlığı, eleştirilere karşı olan çirkefliği bütün açıklığıyla görebilmek mümkündür.

Esasında bizler için Mustafa Öztürk’ün bu tavrı hiç de şaşırtıcı değildir. Zira bir süre evvel aynı tavrı Ahmet Tahir Dayhan hocaya karşı da sergilemişti. Kendisinin; ‘’İslamcılık vadisinde Fazlur Rahman‘’[8] başlıklı Star Gazetesindeki yazısına ilmî ve ahlâkî yönden takdire şayan bir cevap kaleme alan hocaya karşı Mustafa Öztürk, inanın sokakta bir insana karşı sarf etmeniz durumunda sizi çekip vurmak zorunda kalacağı türden sözlerle dolu bir yazı kaleme alarak bunu: ‘’ Tahir Dayhan’a Öpücükler’’[9] başlığıyla servis ettirebilecek kadar da alçalabilmiştir.

Bu destekli hatırlatmadan sonra tekrar dönelim Şenocak – Mustafa Öztürk tartışmasına dair zaman tünelindeki yolculuğumuza…

Öztürk’ün Hüküm Dergisini ve İhsan Şenocak hocayı diline dolamasının ardından kendisine cevap hakkı doğan İhsan hoca, 10 Ocak 2015 tarihli Mişkâtü’l-Mesâbih dersinde Öztürk’ün Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili bazı hezeyanlarını gündeme getirerek eleştirir.[10]

Burada İhsan hocanın tavrıyla ilgili bir parantez açmamız isabetli olacaktır. Buraya kadar yazmış olduklarımızdan yola çıkarak okuyucular; ‘’İhsan hoca, Öztürk’e bir şey demedi de ne zaman ki Öztürk’ün eleştiri oklarına hedef oldu, tenkitçiliğe o zaman başladı’’ şeklinde bir tespit yapabilirler. Durumun böyle olmadığını hemen peşinen belirtelim.

İhsan hoca bildiğimiz kadarıyla, Öztürk’ün ismi üzerinden hareketle modernizm ve tarihselcilik tenkiti yapmamıştır ama genel anlamda bu akımlara karşı daha evvel gerek İnkişaf Dergisinde gerekse de Hüküm Dergisinde kaleme almış olduğu bazı makalelerle ve bu tartışmadan daha evvel tertip etmiş olduğu müstakil bir derste konuyla ilgili meselelere temas etmiştir. Ayrıca muhtelif konu başlıklarıyla yapmış olduğu derslerde de yeri geldikçe bu meselelere girmek suretiyle söylemesi gerekenleri söylemekten de geri durmamıştır.[11]

İhsan hocanın tavrıyla ilgili yanlış bir algıya sebep olacak hususu arz etmek maksadıyla açmış olduğumuz parantezi kapatarak serüvenimize kaldığımız yerden devam edelim.

Mustafa Öztürk, tavan yapan kin ve nefretinin üzerine, az evvel bahsettiğimiz video kaydına da şahit olduktan sonra hızını alamayıp Hüküm Dergisi ve İhsan Şenocak hocaya karşı adeta freni patlamış kamyon misali kontrolsüzce yol aır. İşi, yüksek lisans ve doktora talebelerinden müteşekkil bir grubun odasında şahit olarak hazır bulunduğu bir video çekimine taşır. ‘’Mustafa Öztürk’ün Feryâdı’’ başlığıyla servis edilen o videoda, İhsan Hocaya demediğini bırakmaz, hakaretler eder, onu küçümser, Taşgetiren başta olmak üzere daha başka yazarlar ve bazı şahıslar daha onun ta’riz ve hakaretlerinden payını alır.[12]

Burada araya girerek Mustafa Öztürk’ün video içerisinde dikkat çeken: ‘’ne konuşup duruyorsunuz, Kur’ân’ın evrenselliği vb. gibi konulara dair ispat sadedinde bir kitap koyun önümüze de üzerine konuşalım. Cevap niteliğinde hiçbir şey yapmıyorsunuz’’ şeklindeki sözlerine temas etmemiz faydalı olacaktır.

Öztürk bu sözleriyle kendisine bugüne kadar cevap verilmediğini ima etmektedir. Hâlbuki kendisinin iddiaları yeni olmayıp, daha evvel gündeme getirilip de cevaplandırılmış iddialardır. Ayrıca, direkt kendisine yönelik makale, sesli-görüntülü sohbet hatta müstakil kitap formatında birtakım tenkitler de söz konusu olmuştur. Rahmetlik Salim Öğüt hocanın çalışmaları, Ebubekir Sifil Hocanın konuyla ilgili seminerleri ve daha nice çalışmalar burada örnek olarak zikredilebilir. Mustafa Öztürk, bunların hiçbirine cevap vermemiştir.

Cine5 televizyonunda katılmış olduğu bir programda[13] Salim Öğüt hocanın gelininin: ‘’merhum kayınpederim de size karşı bir kitap kaleme almıştı ama kitaba gayet ilmî bir dil ve üslup hakimdi’’ sözleri karşısında Mustafa Öztürk’ün halini bir hatırlamak lazım. Salim Öğüt hoca evet ilmin ve ahlakın hakkını vermiştir Öztürk’e karşı kaleme almış olduğu reddiyesinde ama haklı olarak öyle hiç de kibar bir dil kullanmamış, nazik de davranmamıştır. Mustafa Öztürk’ün âdetidir, karşısında hazır bulunanlara kibar davranıp da gaipteki şahıslara karşı atıp tutmak. Benzer örneklere Mustafa Öztürk’ün, kendisi gibi düşünmeyen hocalarla birlikte aynı masada katılmış olduğu sempozyumlarda da şahit olmuşuzdur.

Ezcümle Mustafa Öztürk, bugüne kadar cevap veren olmadı diye bağırıp çağırsa, meydan okusa da dediğine aldanmamak lazımdır. Öztürk ve zihniyet ataları aleyhinde yazılmış olan kitaplara, makalelere ve ses-görüntü kayıtlarına ulaşabilmek, bir arama motorunun arama kutucuğuna anahtar kelime ya da kelimeleri yazdıktan sonra bir tuşu tuşlamak kadar kolaylaşmıştır bugün.

Öztürk problemini farklı açıdan ortaya koyan bu destekli örnekten sonra serüvenimize soğuk kanlılıkla devam edelim…

Tartışma, İhsan Şenocak hocanın, Hüküm dergisinin 2015 Şubat sayısında neşredilmiş olan; ‘’Kur’an’ın Bir Kısmı ‘Masaldır’ Diyen Kanal24’ün İlahiyat Prf’si: Mustafa ÖZTÜRK’’[14] başlıklı makalesiyle daha da alevlenir. Öztürk, bu makaleye karşı, ilmî cevap içermeyen belden aşağı, baştan başa hakaretlerle ve birtakım hatalarla dolu, makale dahi denilemeyecek ancak –İhsan Hocanın da deyimiyle- ‘’sebbiye’’ olarak tanımlanabilecek; ‘’Çağdaş Kadızadeli Vaiz Kumpanyasına Dair’’[15] ve ‘’ Vaiz Şenocak Vakası’’[16] başlıklı peş peşe iki makale kaleme alır.

Tarihselcilik gibi aslında çok da yeni olmayan, dün şiddetli bir şekilde tartışılmış olan bir konuda Ehl-i Sünnet’i müdafaa kanadında İhsan hocanın adeta tek kalmış olması da son derece düşündürücüdür. Bu durum hocanın, Hüküm dergisi ocak sayısındaki makalesinde akademilerin tefsir kürsüsü hocaları başta olmak üzere, konuyla kenarından köşesinden de olsa alakalı bulunan herkesi bu yolda mücadeleye davet etmesini anlamlı kılmaktadır.[17]

Öztürk’ün eleştirileri gerek Cine5’te katılmış olduğu bir televizyon programında gerekse de 24 Tv’deki programında yeri ve sırası geldikçe, fırsat el verdikçe  devam eder. İhsan Hoca da gerek Mişkâtü’l-Mesâbih dersinde bir saati aşkın müstakil oturumlar tertip ederek[18] gerekse de Hüküm Dergisi üzerinden[19] Öztürk’e yönelik eleştirilerini hız kesmeden sürdürür.

Gelinen Son Nokta

Tartışma, Öztürk’ün muhtemelen gelen tepkiler ve yoğun sorgulamalar sebebiyle kendisini ifade sadedinde kaleme aldığı: ‘’Kur’an ve Tarihsellik Hakkında Belirtmem Gereken Birkaç Husus’’[20] başlıklı bir makalesi ve İhsan hocanın, Hüküm dergisinin Şubat sayısında, onun şahsı ve görüşleriyle alakalı kaleme aldığı makaleyle alakalı: ‘’Pe-re-feden Edep Timsali ve İrfani Nezaketin Temessül Etmiş Şekli Olan Vaizime’’[21] başlıklı değerlendirme yazısına müteakip yine İhsan hocanın meydan okuması ve Öztürk’e, ilim meclisinde yüzleşme davetiyle son noktaya ulaşır…

Bakalım, Mustafa Öztürk önümüzdeki günlerde İhsan Hocanın bu davet ve çağrısına ne cevap verecek. Öztürk’ün cevabını ve bundan sonra yaşanacakları hep birlikte göreceğiz.


DİPNOTLAR

[1] Mustafa Özcan, ‘’Cennetin Feministleştirilmesi!’’ (18 Eylül 2014)

http://www.risalehaber.com/cennetin-feministlestirilmesi-16454yy.htm

[2] 13 Eylül 2014 Tarihli Din ve Hayat Adlı program için bkz. 01.43.00.dk.dan itibaren.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h2XiL9TC12k

[3] Mustafa Öztürk, ‘’Said Nursi’nin Sikke-i Tasdik-i Gaybisinden birkac Cifirli Tevil’’

https://serdargunes.wordpress.com/2014/09/23/mustafa-ozturk-said-nursinin-sikke-i-tasdik-i-gaybisinden-birkac-cifirli-tevil/

Risale Haber sitesinde Mustafa Öztürk’e karşı yayımlanmış cevap için bkz.
http://www.risalehaber.com/said-nursiye-iftira-atan-ilahiyatciya-cevap-218989h.htm

[4] Mustafa Özcan, ‘’Zülkarneyn’den Günümüze Yansımalar’’ (29 Ağustos 2014)

http://www.risalehaber.com/zulkarneynden-gunumuze-yansimalar-16385yy.htm

[5] Mustafa Öztürk, ‘’Mustafa Özcan’ın Alim mi Teolog mu Başlıklı Pespaye Yazısı Üzerine’’

https://serdargunes.wordpress.com/2014/11/13/mustafa-ozturk-mustafa-ozcanin-alim-mi-teolog-mu-baslikli-pespaye-yazisi-uzerine/

[6] Mustafa Özcan, İkinci Öztürk Vakası, Hüküm (Aralık 2014) s. 12-13.

[7] Mustafa Öztürk, ‘’Hüküm Dergisi Çevresinin Bizimle Yoğun İlgisine Dair’’

https://serdargunes.wordpress.com/2014/12/17/mustafa-ozturk-hukum-dergisi-cevresinin-bizimle-yogun-ilgisine-dair/

[8] Mustafa Öztürk, ‘’İslamcılık Vadisinde Fazlur Rahman’’ Star Gazetesi.

http://haber.star.com.tr/acikgorus/islamcilik-vadisinde-fazlur-rahman/haber-757132

[9] Bahsettiğimiz tartışmanın tamamı ve detaylar için bkz.
https://www.facebook.com/atdayhan/posts/551427691618270

[10] 10 Ocak 2015 Tarihli Mişkatü’l-Mesabih Dersi için bkz.

https://www.youtube.com/watch?v=QKfOFkylbYE

Yalnızca ilgili kesit için bkz.

https://www.youtube.com/watch?v=R5usqOUZKJI

[11] İhsan Şenocak hocanın tarihselcilikle ilgili başlıca makalelerini;

-Tarihselcilik ya da Katolisizmi Olmayan Kuran-ı Mübin’in Protestanca Okunuşu 1-2

-Ömrünü Yanlışa Adayan Adam: Fazlurrahman

-Tarihselciliğin Tarihi

-Tahrifin Sıdre-i Müntehası: Nasr Hamid Ebu Zeyd 1-2. Şeklinde sıralayabiliriz. Bu makalelerin yer aldığı kategori için bkz.

http://ihsansenocak.com/Category.aspx?ID=181

Ayrıca bir başka makalesi için bkz. Şenocak İhsan, Yakın Dönem Tefsir Telakkileri

http://ihsansenocak.com/Content.aspx?ID=44

Modernistlerin ve tarihselcilerin iddialarının ele alınarak cevaplandırıldığı 26.08.2014 tarihli müstakil ders için bkz.

https://www.youtube.com/watch?v=cz9wCliwqgY

[12] 18.12.2014 Tarihli, ‘’Öztürk’ün Feryadı’’ başlıklı video için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=VZA5xD1iIXI

[13] Mustafa Öztürk’ün konuk olduğu 13 Şubat 2015 tarihli ‘’Sözümü Kesebilirsin’’ programı için bkz.

https://www.youtube.com/watch?v=lhTnoLcs9H8

[14] İhsan Şenocak, Kur’an’ın Bir Kısmı “Masaldır” Diyen Kanalv24’ün İlahiyat Prf’si: Mustafa ÖZTÜRK, Hüküm (Şubat 2015)  makalenin tamamı için bkz.

https://www.facebook.com/ihsansenocakhoca/photos/a.515662561788809.111854.276544105700657/885711201450608/?type=1

[15] Mustafa Öztürk, Çağdaş Kadızadeli Vaiz Kumpanyasına Dair

https://serdargunes.wordpress.com/2015/02/03/mustafa-ozturk-cagdas-kadizadeli-vaiz-kumpanyasina-dair/

[16] Mustafa Öztürk, Vaiz Şenocak Vakası

https://serdargunes.wordpress.com/2015/02/11/mustafa-ozturk-vaiz-senocak-vakasi/

[17] ‘’Ne gariptir ki fakültedeki birkaç saatlik dersi azalacak diye bildiri yayınlayanlar Allah’ın ayetlerine masal diyen Öztürk’e karşı sağır, kör ve dilsiz kesildiler. Halbuki Öztürk bu haliyle hem bütün ilahiyatları zan altında bırakmakta, hem de, Kur’an-ı Kerim’de ki kıssalara Mekke müşrikleri gibi “önceki milletlerin masalları”(Furkan:5) diyerek dışardan Kur’an’a saldıran Charlie Hebdo’dan daha tehlikeli adımlar atmakta, daha kalıcı tahribat yapmaktadır.

Kur’an’a “masal” isnadında bulunarak onu itibarsızlaştırmaya çalışmak içinde bulunduğunuz zamanın en büyük münkerlerinden biridir. Allah’ın münkeri nehyetme görevi verdiği her Müslümanın -eğer imanı sorunlu değilse- bu zihniyetle mücadele etmesi zorunludur.’’

 (İhsan Şenocak, Kur’an’ın Bir Kısmı “Masaldır” Diyen Kanalv24’ün İlahiyat Prf’si: Mustafa ÖZTÜRK, Hüküm (Şubat 2015)

[18] İhsan Şenocak, Yerli Oryantalizme Karşı Kuran Müdafaası:

https://www.youtube.com/watch?v=ZerB–rFKHc

[19] İhsan Şenocak, Kuran Müdafaası, Hüküm (Mart 2015)

https://www.facebook.com/ihsansenocakhoca/posts/900488273306234

Tamamına (tamamı dijital ortama yüklendiğinde adres güncellenecektir) yakını için bkz.

https://www.facebook.com/groups/UsveiHasene/permalink/401045706733786/

[20] Mustafa Öztürk, Kur’ân ve Tarihsellik Hakkında Belirtmem Gereken Birkaç Husus

https://serdargunes.wordpress.com/2015/03/13/mustafa-ozturk-kuran-ve-tarihsellik-hakkinda-belirtmem-gereken-birkac-husus/

[21] Mustafa Öztürk, ‘’Pe-re-feden Edep Timsali ve İrfani Nezaketin temessül Etmiş Şekli Olan Vaizime’’

https://serdargunes.wordpress.com/2015/03/13/mustafa-ozturk-pe-re-feden-edep-timsali-ve-irfani-nezaketin-temessul-etmis-sekli-olan-vaizime/

Paylaş, Haberdar Et:


Editör

Yazarın şu ana kadar yazılmış 142 makalesi bulunuyor.

Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 20 YORUM
 1. Hattab diyor ki:

  İlmi anlamda cevabı olmayanınca, işi hakaret boyutuna getirmek ve kişileri tahkir etmek son trendlerden. Mesleği “bid’at” olanın modayi takip etmesini yadirgamiyorum. Fakat bilinmeli ki, bu türden karşılıkları ilmi bir deger taşimadiği icin cevap olarak kabul etmiyoruz. Ne gunlere kaldık Ya Rabbi!.. ilim yok, ilmi olani da anlayabilecek feraset yok (bazilarinda)

  Güzel, derli toplu bir çalisma olmus. Emeginizden oturu tesekkur ederim.

 2. seval yıldırım diyor ki:

  hiç objektif, ahlaki bir yazı olmamış. M. Öztürk ‘ün hiç katılmadığı A. Hakan’ın programına katıp,hiç söylemediği sözleri söyletip hüküm dergisinde yayınlamayı hangi ahlaki ilkelere sığdırdınız .

 3. seval yıldırım diyor ki:

  Ihsan şenocak önce kendinden yaşça büyük insanlara saygıyı edebi öğrensin. M.islamoğlu h.kırbaşoğlu m.öztürk e söylediği sözler( cahil, şia meddahı, perefe…) edep dışı.

  1. yüksel diyor ki:

   iyi edebin ne demek olduğunu biliyorsun madem İslamoğlu ve Öztürk hocana peygamber efendimize ve sahabelere hakaret etmenin ve kurana masal demenin edepsizlik olduğunu hatta edepsizlikten de pis bişey olduğunu söyle… artı parantez en büyük edepsizliği sen yapıyorsun malum şahısları savunarak

   1. krdnzlym diyor ki:

    “İlim yaşta değil baştadır”. atasözü ne doğru söylenmiş, Türkiye de malesef ilmi başta değil de yaşta arayanlar hurafelerden biadlerden kurtulamıyor. Allah(cc) böylelerini islah eylesin.

  2. Emine Dogan Ates diyor ki:

   M.islamoglu, M.Ozturk gibi adamlar peygambere hatta Allahu Tealaya edepsizlik yaparken rahatsiz olmuyorsunuz da Ihsan Senocak hocanin yasindan dolayi bu bidatcilere saygi gostermesini mi bekliyorsunuz. Islamoglu Allahu Tealaya tazimi formalite, peygamberine selavat okumayi ise yagcilik olarak goruyor bence birakin saygiyi yuzune tukurulmeyi bile fazlasiyla hakediyor.

 4. seval yıldırım diyor ki:

  Hiçbir zaman kurana masal demedi. Zamahşeri ve Imam Maturidi nin tesbitleri doğrultusunda temsildir kıssadan hisse çıkarmadır dedi .

  1. Hilal B. diyor ki:

   Esatirul evvelin ile temsil arasında ne fark kalır o halde? Gerektiğinde Allahu teala “misal getirdi” demiyor mu ki zaten.. Kıssalara temsil derseniz oradan hüküm çıkarılmaz. Modernizme giden yolda iş kolaylaşır. Şimdilerde de hz.ademin ilk insan olmadığı mevzuu var. Oradan da darwincilere yarandık çok şükür, aklımızı kullanıyoruz nakli değil mesajı da verildi(!). Allah ilimle uğraşanları bu eziklikten kurtarsın. Amin..

 5. yüksel diyor ki:

  temsil= tiyatro=hikaye=masal
  zemahşeri ve maturidi nin tespitleri hakkında bilgim yok ama ehli sünnet olduklarına göre onlar hayal ürünü masal değil, gerçek yaşanmış olayların hikaye yoluyla ( hikaye değil gerçek) anlatılanlardan ibret alınması şeklinde söylemiş olduklarını düşünüyorum ki mantıken de böyle olması gerekir.
  masal hikaye demek başka hikaye yolu ile temsili demek başka şey..

 6. seval yıldırım diyor ki:

  Yüksel bey, bir şeyin temsili veya gerçekte yaşanmış oluşu onun kıymetine zeval getirmez . Önemli olan parmağa değil parmağın gösterdiği aya bakalım. Ve bu kıssadan bir hisse çıkaralım hocam. Saygılar

 7. yüksel diyor ki:

  konuyu tamamen farklı yöne çevirdiniz ama laf oyunlarına gelmem… burada kuranın kerimin kıymeti konuşulmuyor, parmaktan da söz edilmiyor…
  alemleri yaratan Allah cc. bildirmiş olduğu peygamberleri ve azap mükafat vb. ayetlerinin birer hayal ürünü değil yaşanmış olan gerçekler… ve onun göstermiş olduğu :
  Yusuf as. kuyuya atıldığını , musa.as kavmiyle sürgün hayatı yaşadıklarını hızır as ile arasında geçenleri, adem as. yaratılışı çocuklarının kurbanlarını ve ilk katili, denizin yarılması,lut kavminin helakı vs vs . ..
  bütün bunların olmuş olduğunu geçmiş zaman kipiyle bildiriyorsa olmuştur yaşanmıştır. aksi taktirde yaşanmamış bir olayı olmuş gibi anlattı demek, temsili demek Allah cc. (haşa) yalancı demektir. bu gün tıpta olmamış bir şeyi olmuş gibi yaşayıp öyle davrananlara şizofreni diyoruz. Allah cc. tüm insani sıfatlardan münezzehtir.
  demek ki neymiş lafın nereye gittiğine dikkat edicez…
  …. bir daha cvp yazma beni günaha sokma cvp vermek için bile kullanmış olduğum tabirler çok kötü …
  Allah bizi affetsin aminnn ( önce beni tabi mecbur kaldım böyle yazmaya )

 8. Nermin diyor ki:

  Mustafa hocayi anlayabilme kapasitesinden o kadar uzak oldugunuz cok belli ki sana ne soylense boş hangi kitabini nekadar okudun ve uzerine düşündün.birilerinin akliyla fikriyle yola çıkıp ilim ogrenme adina hic bir zahmete girmeden birisini kötüleyebilmek cok ucuzluktur yaa.. Mustafa hocayi anlayabilmek veya da ona laf soyleyebilmek icin en az onun kadar okuman lazim bunun bile hakkini vermeden insanlar artik cok insafsizca birilerini yok tarihselci yok modernist diye yaftalayip duruyo demedigi dedi yapiyosunuz dedigini de istediginiz yöne evirip cevirip idam ediyosunuz adami..dini ve en dindari siz ve ihsan şenocak mi belirliyo sizin Allahla bildigimiz bir irtibatiniz mi var da sizinki en dogrusu olmali ?? Insanlar kadar dinin oldugu şu günlerde ilme ve asıl ilim erbabina nasil saygi gosterilir sadece bunu ogrenseniz sorun kalmiycak. Kimse benim gibi düşünmek zorundadir demiyi hoca ama siz kendiniz gibi düşünmeyen ve algilamayanlari Islam dairesinde bile görmüyosunuz..Allahla birebir bir auetin yorumu budur diye bir alışverisiniz varsa bilelim yoksa ilmi anlamda daha namuslu olmaya davet ediyorum sizi..

 9. Vahip Karpınar diyor ki:

  Mustafa Öztürk Hoca’nın da İhsan Şenocak Hoca’nın da Allah rızası için konuştuğuna hiç şüphem yok.Fakat Mustafa Öztürk Hoca’nın yorumlarına ve sözlerine bakıp da ”esetirul evvelin”’den ne farkın var demek yapılacak en büyük haksızlıktır.Kuran’ı tarihe gömdü tarihselcilikle demek de haksızlıktır.Allah aşkına şu ikilik çıkarmaları terk edelim.Ümmet kan ağlarken aynı safları bölmeyelim. Bir hanım ablam Darwinciler çıktı başımıza Hz.Adem ilk insan değilciler çıktı demiş.Kendine ehli sünnet diyen hocalar,kardeşlerim,abilerim,ablalarım…(hepsi benden çok daha dindar çok daha güzel insanlardır duaları en güzel hediyedir benim için) yüzlerce yıl öncesinin içtihadına bakıp( o ictihadı verenden,o çağı kurtarandan da Allah razı olsun) aynen devam değişen birşey yok dedikleri müddetçe Darwinci de çıkar Marxçı da çıkar,çıkar da çıkar.Ha hepsi varsın öyle olsun İslam davası onlara kalmadı diyeceksen de eyvallah doğrusun da …cehenneme adam toplamak değil mi bu yaptığımız ? neyse yanlış anlaşılacağımdan yüzde 100 eminim o yüzden burda keseyim .Allah hiçbirimizi peygamberimizin sancağının altından ahirette de dünyada da ayırmasın.Sağlıcakla

 10. Vahip Karpınar diyor ki:

  Selamn aleyküm. Sn.Editör iyi dilekli mesajları da mı onaylamıyorsunuz efendim yoksa henüz görmediniz mi ?

  1. Editör diyor ki:

   Bazen farklı yoğunluklar sebebi ile yorumları incelememiz gecikiyor..onaylamadığımız yorum sayısı çok azdır..

   1. Vahip Karpınar diyor ki:

    Sağolun cevap için teşekkürler Allaha emanet olunuz

 11. Erbain diyor ki:

  Şenocağı savunmak Öztürk hocayı mahvetmek adına yazı yapmışsınız, cimbomu eleştiren fenerli( yahut tam tersi) gibisiniz. Tariki mi savunmalı, hakikate mi talip olmalı?

 12. Parisa diyor ki:

  Musellem hakikati savunan ender sitelerdendir. Hak yolu hak tariki savunuyorlar. Ama hakikata kör, nefsinin kurbanı üç beş kitap hazneli birikime sahip kardeşlerim, biraz uyanık olun. Birkaç laf ebesi, bozuk imanlı adamlara itibar etmeyin. Birazcık seçici olun..

 13. Murat mercan diyor ki:

  Mustafa Öztürk konuştuğumuz zevat, kuranda ki kissalara mitoloji diyor. Yani hikaye veya efsane diyor. Allah aşkına neyi tartışıyoruz bu adamın muslumanligi tartışılır.
  Aynı şeyi Hıristiyanlar da demiyornu

 14. Turgut tiran diyor ki:

  Öztürk islamoğlu vb. Bu milletin tek dayanağı kalan dinini yıpratmak bozmak elinden alıp kur ‘an sız peygambersiz bırakmak için kendilerine emredilenleri yapıyor yapacaklar diye kısadan söylemek yerine bu kadar uzun uzadıya yazıyorsunuz ki

BİR YORUM YAZ