Musellem İslami İlimler Forumuna Hoş Geldiniz

Musellem İslami İlimler Forumu

Gönderen Konu: İbn Abbas (r.a.)'a Nisbet Edilen Tefsir Hakkında  (Okunma sayısı 1338 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aralık 16, 2016, 02:39:57 ÖÖ
 • Yönetici
 • Katılımcı Üye
 • *****
 • İleti: 83
 • Teşekkür: 12
 • Müsellem Forumları
  • Profili Görüntüle
İlk Harf Yayınevi tarafından neşredilen ve Cevher Caduk tarafından tercüme edilen, ve Abdullah İbn Abbas (r.anh)'a nisbet edilen "Tenviru'l Mikbas min Tefsiri İbn Abbas" adlı Tefsir hakkında bazı sorular gelmesi üzerine, yaptığım araştırmalar neticesinde bu tefsirin sıkıntılı olduğu sonucuyla karşılaştım. Şöyle ki;

Bu tefsirin orijinali muhtelif kütüphanelerde bulunduğu gibi, çeşitli yer ve tarihlerde tabları yapılmıştır. İbn. Abbas (r.a.)'dan tefsir siyakında gelen bu rivayetlerin çoğunu, İmam Taberî Camiû'l-Beyân'ında nakletmektedir. Yine diğer hadis mecmuaları onu ihtiva ettiği gibi, el-Buharî de, "Kâle İbn Abbas" ibaresi ile onun bir kısmını nakletmektedir. Muhammed Fuad Abdülbaki bu tefsiri "Mücemu Garibi'l Kur'an müstahracen min Sahihi'l-Buharî" ünvanı altında toplamış.(Tarihu't-Türası'l-Arabî, 1,45.)

Tenviru'I-Mikbas'da İbn Abbas (r.anh)'dan rivayet olunan şeyler, Muhammed b. Mervan es-Süddî el-Kelbiden, el-Kelbî'nin de Ebu Salih'ten, onun da İbn Abbas (r.anh)'dan rivayetlerine dayanmaktadır.
el-Kamusu'l Muhit yazarı, meşhur alim Ebu Tahir Muhammed Yakub el Firuzabadi tarafından cemolunan tefsirin ilk sayfalarında şöyle deniliyor;
"...bana Abdullah es-Sakkah b. Memun el-Herevi haber verdi, dedi ki: bana babam haber verdi, dedi ki: bana Ebu Abdullah haber verdi, dedi ki: bana Ebu Ubeydullah Mahmud b. Muhammed er-Razi haber verdi, dedi ki: bana Ammar b. Abdulmecid el-Herevi haber verdi, dedi ki: bana Ali b. İshak es-Semarkandi Muhammed b. Mervan’dan, o el-Kelbi’den, o Ebu Salih’ten, o da ibni Abbas’tan haber verdi, dedi ki:..."

Bazı muhaddisler ve ulemâ, bu rivâyet zincirinde "Silsile-i kezib" olduğunu beyân etmiştir. Kezib olan silsile hakkında ise, "es-Suddî’nin el-Kelbî’den, el-Kelbî’nin de Ebu Sâlih’ten rivayet edişidir." denilmiştir.

Tefsirin senedinde yer alan râvî olan el-Kelbî, el-Ukaylî, İmam Beyhakî, İmam Zehebî, İmam İbn Hibbân gibi otorite muhaddisler tarafından cerh edilen bir râvîdir.

Muhaddis İbni Hibban'dan, mezkûr tefsir hakkında şöyle bir nakil yapılmaktadır: “Kelbi’nin dindeki yeri ve açık olan yalancılığı meydandadır. Başka yönlerini anlatmağa gerek yoktur. Kelbi, tefsirinde, Ebu Salih’ten O da ibni Abbastan rivayet ediyor. oysa Ebu Salih ibni Abbas’ı görmediği gibi el-Kelbî de Ebu Salih’ten bir tek harf nakletmemiştir. Bu adamı kitaplarda zikretmek caiz bile değildir, Artık nasıl olur da ondan delil getirilir.” (ez-Zehebi, “Mizan el-İtidal”, 3/556-559)

İmanı eş-Şafii'nin; İbn Abbasdan tefsir hususunda ancak yüz kadar hadisin sabit olduğunu söylediği rivayet olunmaktadır.(el-İtkan, 2,189; et-Tefsir,1,82.)
İmam Şafiî'den gelen bu haber, İbn Abbas (r.anh)'a nispet olunan tefsire uydurmacılar tarafından ne kadar büyük bir cür'etle, çok sayıda şey eklendiğini göstermektedir.

Bu mâlumatlar ışığında, Hadis ilmi konusunda yeterli altyapısı olmayan ve Hadis Külliyâtına vukûfiyet konusunda zayıf olanların okumasının uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır Allahu alem..

| Molla Kevserî |Hasbünallâhû ve ni'mel vekîl
Aralık 17, 2016, 12:40:42 ÖÖ
Yanıtla #1
 • Yönetici
 • İstikrarlı Üye
 • *****
 • İleti: 209
 • Teşekkür: 21
  • Profili Görüntüle
  • Hakkı Haykırmak İçin
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20