“Kur’ân’a gitmek”, “Kur’ân’dan ilham almak” , “Kur’ân’ı yeniden anlamak” … Bunlar gibi dışı süslü ama içi boş söylemleri son yıllarda ...

  Hadis-i Şerif şerh geleneğinde Efendimiz (s.a.v)’in geleceğe dair buyurduklarını izah ederken, şerhin yapıldığı döneme kadar Efendimiz (s.a.v) tarafından işaret ...

Hayli zamandır bir kısım sosyal medya platformlarında, bazı belediyelerce tertiplenen kültür faaliyetlerinde, ilahiyat ve imam hatip çevrelerinde icra edilen ilmî ...

Bu âyetler ya hadis olsaydı Caner Bey? (Tipik bir Kur’ancı zihnin kod çözümü) Bir üniversite hocası talebelerini imtihan etmiş ve ...

Siz Hiç Gerçekleri Bindörtyüz Yıl Sonra Keşfedilen Hak Din Görmediniz mi? (Kısa bir Osman Caner Taslaman Zihniyeti Analizi) Bir din ...

İslâm’ı, modern toplumların din algısındaki gibi yalnızca ahlaki özellikler ya da birilerine faydalı olmak şeklinde telakki etmek mümkün değildir. Müslümanlık ...

Bu yazı insanlık,ümmet-i İslam ve ülkemiz adına çok mühim ve hayati gördüğüm bir sosyal yara olan boşanma meselesi üzerine lacak.Mevzu bu ...

(“İdeal Müslüman” ifadesinin kulağa biraz itici geldiğinin farkında olarak yazıyorum bu yazıyı. Bunu bir “Sesli Düşünme” yazısı olarak okursanız, biraz daha ...

Aklı Kullanma Kılavuzu İşleyiş tarzı, ittiba edeceği kaideler ve hüküm verirken esas alacağı kriterler tayin ve tesbit edilmeksizin akla tanınan ...

Asr-ı Saadette Ashab-ı Kiram’ın Müslüman oluş serüvenini iyi okumak ahir zamanda Müslüman olmaklığımızı tartmamız açısından son derece önemli ipuçları verecektir. ...

“Bildiğini zannetmek” salgın hastalık gibi hareket ederek her alanda yayılırken “İslam’ı bilmek/bildiğini zannetmek” yönüyle de varlığını epey tesirli bir şekilde ...

İnsan münhasıran Hâlik”ının takdiriyle, keyfiyetine hiç bir şekilde müdahil olamadığı bir zaman ve zeminde imtihan meydanı olan şu dünya hayatına ...