DİRÂYET SAHİBİ SIRRI-İ GİRÎDÎ’DEN SIRLARA NÂİL BAYRAM ALİ ÖZTÜRK’E İnternet ve sosyal medyanın insanların gündemine henüz girmediği dönemde, sansür ve ...

İmam Eş’ari, İmam Maturidi ile birlikte Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat itikadının dünyaya yayılmış, görüşleri sistemlermiş en büyük iki müdaafiinden birisi. ...

“Kitaplar hakkında yazmak, onları tanıtmak ya da eleştirmek ciddi bir iştir efendi! Öyle birkaç tanesini birden, birkaç kelamla anlatamazsın” kabilinden ...

Ahmet Sever’in “Abdullah Gül İle 12 Yıl (Yaşadım-Gördüm-Yazdım)” Adlı Sevimsiz Kitabı Üzerine Ahmet Sever’in naçizane değerlendireceğimiz kitabı henüz basılmamış durumda, yazım ...

İmam Gazzâlî Hazretleri kitaplığından İslam düşünce tarihi için birden  fazla hususiyeti birlikte barındıran bir eser.  Hem İmam Gazzâlî hazretlerinin kendi ...

Yayınevi: Konevi Yayınları Yayın Yılı: 2015 Tercüme: Serkan Ünal Kıymetli bir hadis kitabı daha dilimize kazandırıldı.  Bize de en azından imkanlar ...

Yazara Dair Roger Garaudy 1913 yılında Marsilya’da dünyaya geldi. 1952 yılında Sorbonne Üniversitesinden edebiyat dalinda, 1954 yılında SSCB Bilimler akademisinden ...

İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hz‘nin ( M.S 699 -767 ) hayatını konu alan kitabımız İbn Hacer El- Heytemi Hz. ( M.S ...

Cumhuriyet Dönemi İslam önderlerinden bir büyük veli Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Günümüz “Altınoluk Cemaati” olarak meşhur olmuş silsileye mensub. Esad ...

Yazarın “Ama Hangi Osmanlı” diye isimlendirdiği bu kitabın adına bakarak, içerikte bir kıyaslama olduğu sanılmasın. Böyle bir üsluba hiç girmemiş ...

Din-i Mübin-i İslâm’ı tebliğ* vazifesi ile gönderilmiş Hz. Paygamber (sallallahualeyhivesellem) aynı zamanda Kur’an’ın ifadesi ile ** “tebyin” (açıklama) ile de ...

Yaşadıkları şehre, şehrin tarihine, baktığı mimariye, yaşlı ağaçlara, harab olmuş ahşap yapılara… baktığında onlarla, bir zaman orada hayat sürmüş insanlar ...