Kitap

18 Mart 2019 - 1 yorum
Bediüzzaman Said Nursî’nin (ö. 1960), birinci dünya savaşının ilk senesinde (1915-1916) telifine başladığı ve fakat hitama erdirme imkânı yakalayamadığı tefsiri İşarâtü’l-İcâz fî Mezânni’l-İcâz, onu okumuş olan ehl-i ilmin takdir edeceği üzere ikmal edilemediği için hayıflanılan bir eser-i muhalleddir. Tefsir, her...
13 Aralık 2018 - 1 yorum
Kaç zamandır aklımda olmasına ve en kısa zamanda yazmam gerektiğine inanmama rağmen bir türlü fırsat bulamadığım bir yazı aslında bu. Kitabı basıldıktan sonra çok gecikmeden imzalı bir şekilde hediyesi elime ulaşmış, ben de elime ulaştığı gün okumaya başlamış ve çok...
12 Haziran 2018 - 0 yorum
Tarih boyunca Şîa’nın, Şiî müelliflerin türlü propaganda taktikleriyle karşılaşmamız, bir hakikatin üzerindeki perdeyi aralıyor: Kerbelâ törenleri, “İran İslâm Cumhuriyeti”nin Kudüs mitingleri ve odak noktası Ehl-i Sünnet karşıtlığı (siz bunu “düşmanlığı” olarak da okuyabilirsiniz) üzerinden devşirilen ve nihayet, sürekliliğini bu düşmanlıkta...
10 Ağustos 2017 - 0 yorum
“Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’nin Mukaddime, Takdim ve Takrizleri”  Melikşah SEZEN Kökler Yayınları, 2017 Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli âlimlerden Davudoğlu Hocaefendinin ahirete irtihalinden sonra henüz 40 sene olmuşken bu değerli âlim hakkında bırakın ona yaraşır eserler üretmeyi -ne yazık ki- kendi eserlerini dahî tamamıyla neşretmeyi gerçekleştirebilmiş...
31 Temmuz 2017 - 0 yorum
Safahat Min Sabri’l-‘Ulema ‘Ala Şeda’idi’l-‘İlmi Ve’t-Tahsil Abdulfettah Ebû Gudde (Terc: İlim Yolunda – Erkam Yayınları) Modern zamanlar bize yalnızca hassasiyetlerimi unutturmadı. Ruhumuz ve yolumuzda sebep olduğu sayısız tahribatla birlikte hayata bakış açımızı da değiştirdi. “Bilgiye ulaşmanın kolaylığı” methedilirken, ilim ehli olmanın eşsiz konumu...
14 Mart 2017 - 1 yorum
Ömer Nasuhi Efendi Merhûm'un 'Sûre-i Feth Tefsiri İ‘tilâ-yı İslâm ve İstanbul’un Tarihçesi' Adlı Eseri Osmanlı bakiyesi âlimlerimizden, konulara derin vukûfiyeti, kalem kıpırdattığı her alana derin nüfûzu, metin yazarlığındaki ölçülmez gücü bugün hasbelkader okuyan ve yazan herkesin malumu olan bir şahsiyettir Ömer...
8 Şubat 2017 - 0 yorum
“Muhakkak ki Arapça, bütün şer‘î ilimleri öğrenmeye vesiledir.” İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (Rahimehullâh) İlmin tarihte hiç olmadığı kadar yetim kaldığı bir dönemde: “Her mahalleye bir erkek bir de kız medresesi açın. Erkekleri erkek, kızları hanım hocaları okutsun,” sözleriyle ömrünü ilim ve...
15 Ocak 2017 - 0 yorum
Şeyhu'l-İslam İbn Kemal'in ‘Tabakâtu'l-Fukaha’ Risalesi ve Tarihî Süreçte Oluşturduğu Etkiler Risale Üzerine Şeyhu’l-İslam İbn Kemâl’e (ö. 940/1534) aidiyetinde herhangi bir problem bulunmayan risalenin birkaç nüshası bulunmaktadır. Risalenin el yazma nüshalarından biri Süleymaniye Kütüphanesi, Düğümlü Baba bölümü no:351/16’da yer almaktadır. Risale, İbn Abidin’in...
13 Kasım 2016 - 0 yorum
Her duyduğuna inanan adamı olmuştur her siyasi devrin ve dönemin; Emre Uslu, Mehmet Baransu vb. gibi isimlerin daha dikkatlisi, kendisini sağlama almış bir versiyonudur adeta... Bunu kendisi de beyan etmektedir açıkça: "Ben o yılların yakın tanığıyım: Faili meçhul cinayetleri yazdım....
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123