İslami İlimler

25 Şubat 2018 - 0 yorum
  Sual: Ümmet, İmam Buhârî'ye kadar Sünnet-i Seniyye'den habersiz miydi? Cevap: Bazı zevatlar -çok büyük bir cehalet örneği sergileyerek- Peygamber’den (SAV) 200 sene sonra İmam Buhârî ile hadis yazımına başlanılmış olup, bu nedenle hadislere/sünnete güvenilmeyeceğini öne sürmektedir. Durum gerçekten de onların iddia ettiği...
8 Kasım 2017 - 0 yorum
Nureddin Yıldız Hoca'nın Hassan bin Sâbit r.a' hakkındaki talihsiz ifadeleri sebebiyle gündem olmuş bir mesele olan Hassan bin Sâbit (r.a)'ın cesareti hususunda Ebubekir Sifil Hoca'ya çok fazla soru gidince bir tahkikat gerçekleştirip ilgili rivayetlere dair yazı kaleme almıştır.  Bu vesile...
9 Ekim 2017 - 0 yorum
Peygamberler, Allah Azze ve Celle’nin şeriatlerini biz insanlara ulaştırılması ile vazifelendirdiği kimseler olmaları hasebiyle hem birer beşerdirler, hem de birer beşer değildirler. Beşer olma yönleri yaratılışlarının ve bazı vasıflarının sair insanlarla ortaklık arz etmesi cihetiyledir. “Beşer olmama” yönleri ise “Sair...
12 Haziran 2017 - 0 yorum
Osmanlı mimarisinin ve Mimar Sinan eserlerinin güzide örneklerinden biri olan Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesinde bulunan aşere, takrib ve tayyibe eğitim merkezinde kurrâ hâfızlar yetişiyor. Bu muazzez kıraat medresesindeki eğitimlerini tamamlayan hâfızlar icazet alarak Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e kadar...
18 Şubat 2017 - 0 yorum
el-MUNKIZ’Ü MİN’ED DALÊL ve RÂZÎ VASİYETNAMESİNİN İHSÂS ETTİKLERİ YA DA KELAM OKUMALARIMDAN ARDA KALANLAR İlm-i tevhîd ve Sıfât (Fıkh’ul Ekber), İlm-i Kelâm, Felsefi Kelâm, Yeni İlm-i Kelâm. Bu sıralama sadece akîde ilminin İslâm târihi boyunca geçirdiği safhaları mı ifade eder, yoksa büyük istîdâtların...
24 Ekim 2016 - 0 yorum
Bazı görüş sahiplerine  göre Fatiha Suresi’nden bir ayet kabul edilen, bazılarına göre ise Fatiha Suresi’ne dahil edilmeyen Besmele-i Şerif ya da Fatiha Suresi ayetlerinden “errahmanirrahim” ayetinin tefsirinde müfessirlerin büyük bir kısmı Rahman ve Rahim isimlerinin ne manaya geldiğine dair görüş...
6 Ekim 2016 - 0 yorum
Bir garip zamana düştük. Bazen okuduklarımızdan, duyduklarımızdan sıdkımız sıyrılıyor, yüreğimiz daralıyor. Bu toprakların insanı nasıl bu hale geldi? Bu fitne tohumu kimler tarafından ve ne amaçla ekildi? Anlamaya çalışıyoruz.  Öfkeleniyor, hayıflanıyor ancak bir yandan da bu fitne ateşine su dökmek...
19 Mayıs 2016 - 1 yorum
Bir önceki yazımda zât ile tevessülün şirk olduğunu iddia edenlerin delillerini ve bu delillerden hareketle yapmış oldukları ihticâcın butlanını izah etmeye çalışmıştım. Bu yazımda da Kur'ân-ı Kerîm ve sünnet-i seniyyede tevessülün meşruiyetini ifade eden delilleri, sahabe-i kirâm ve selef-i salihînden...
16 Nisan 2016 - 0 yorum
Lügatte; başkasına ulaşmak için vasıta kılınan şey manasına gelen ‘vesile’ kelimesinin tef’eul bâbına nakledilmesiyle oluşan ‘tevessül’, vesile edinmek manasına gelmektedir. Istılâhî manasıyla ise ‘tevessül’,salih amelleri veya salih olduğuna inanılan bazı kimseleri vesile edinerek Allaha yakın olmaya çalışmak ve O’ndan dilekte...
Toplam 4 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.1234