İslami İlimler

18 Nisan 2019 - 1 yorum
Rasûlullâh (sallalâhu aleyhi ve sellem)’in tüm gâyesi; Allah kelâmını Müslümânlara eksiksiz bir şekilde beyân etmek, onlara kapalı kalan yerleri îzâh etmek, hatalı anladıkları bâzı âyetleri düzeltmek ve onlara doğru manayı takdim etmek idi. Bu hususta Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ...
15 Ocak 2019 - 0 yorum
Kur’ân-ı Kerîm’in kendisine verdiği isimlerden biri de ‘Kitâb’ ismidir. Bu ismin zikredildiği âyetler ve bu âyetlerin Kur’ân-ı Kerîm’in özelliklerine işâret ettiği hususları bu yazımızda izâh etmeye çalışacağız. Kur’ân-ı Kerîm’in en çok zikredilen isimlerinden biri Kitâb’tır. Bu isim, Kur’ân-ı Hakîm’in birçok sûre...
30 Aralık 2018 - 0 yorum
1. Bölüm: Fazlurrahman’ın Kur’ân , Vahiy ve Peygamber Anlayışı Son zamanlarda, "Kur'ân Vahyinin Mahiyeti" hakkındaki söylemleriyle gündeme gelen ve bir kutuplaşmaya sebebiyet veren, haklı eleştiriler toplayan Mustafa Öztürk'ün "Kur'ân'ın lafzen değil de mânâ olarak Hz. Peygamber'e vahyedildiği" şeklindeki görüşleri, Öztürk'e ait...
25 Aralık 2018 - 0 yorum
Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Rabbimizin kelâmı için bazı isim ve sıfatlar vârid olmuştur. Bu isimler, Kelâmullâh’ın husûsiyetlerini açıkça beyân eden ve mübârek eserleri her fert ve toplumda mülâhaza edilen isimlerdir. Tüm bu isim ve sıfatları önemle mütâlaa etmek, bu isimleri arz...
20 Aralık 2018 - 3s yorum
Elmalılı Merhum Tefsiri, Kütüb-i Sidde ve İslam Fıkhı Ansiklopedisi'nin Zaman Baskıları'na Dair.. Epey bir süredir, sıklıkla karşılaştığımız bir iddia, artık sıkıcı bir hal aldı. Meselenin aslına esasına vâkıf olmayan herkes fırsat buldukça dillendiriyor bu söylemi ve bu söylem sebebiyle, bazı kimseler...
20 Aralık 2018 - 0 yorum
Kur’ân’ın birçok ayetinde vurgulanan “anlama” ameliyesi ne demektir? Herkes herşeyi anlayabilir mi? ‎Herhangi bir metin’den yazıdan ya da sözden, bir çocuk, bir deli(akıl hastası), bir yaşlı, bir Müslüman, bir ‎ateist, bir hıristiyan, bir mecusî, bir doktor, bir hakim, bir mühendis,...
14 Ağustos 2018 - 3s yorum
İmâm-ı A‘zam Ebû Hanîfe (rh.a.), hadisi çeşitli sebepler yüzünden terk ederdi: Her şeyden önce o, kendince sahih ve sabit görmediği hadisi kabul etmezdi. Ebû Ayyâş hadîsini reddetmesi bu kabildendir. Halbuki ona eleştiri yöneltenler, onun sahih hadisi reddettiği iddiasındadırlar. Bu durumda...
18 Haziran 2018 - 0 yorum
Mü’mince Bir "Duruş" : Tevakkuf Nasreddin hoca, kültürümüzün güldürürken düşündüren kahramanı. Yine bir gün çarşıya gitmiş, bir kuş satıcısının etrafındaki ilgiyi görmüş. Kuşun fiyatını sorunca duyduğu yüksek fiyat hocayı şaşırtmış. Nedenini sormuş.  “Bu papağandır, konuşur” diye cevap alınca evine gitmiş. Bir...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
  Sual: Ümmet, İmam Buhârî'ye kadar Sünnet-i Seniyye'den habersiz miydi? Cevap: Bazı zevatlar -çok büyük bir cehalet örneği sergileyerek- Peygamber’den (SAV) 200 sene sonra İmam Buhârî ile hadis yazımına başlanılmış olup, bu nedenle hadislere/sünnete güvenilmeyeceğini öne sürmektedir. Durum gerçekten de onların iddia ettiği...
Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234