İslami İlimler

14 Ağustos 2018 - 1 yorum
İmâm-ı A‘zam Ebû Hanîfe (rh.a.), hadisi çeşitli sebepler yüzünden terk ederdi: Her şeyden önce o, kendince sahih ve sabit görmediği hadisi kabul etmezdi. Ebû Ayyâş hadîsini reddetmesi bu kabildendir. Halbuki ona eleştiri yöneltenler, onun sahih hadisi reddettiği iddiasındadırlar. Bu durumda...
18 Haziran 2018 - 0 yorum
Mü’mince Bir "Duruş" : Tevakkuf Nasreddin hoca, kültürümüzün güldürürken düşündüren kahramanı. Yine bir gün çarşıya gitmiş, bir kuş satıcısının etrafındaki ilgiyi görmüş. Kuşun fiyatını sorunca duyduğu yüksek fiyat hocayı şaşırtmış. Nedenini sormuş.  “Bu papağandır, konuşur” diye cevap alınca evine gitmiş. Bir...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
  Sual: Ümmet, İmam Buhârî'ye kadar Sünnet-i Seniyye'den habersiz miydi? Cevap: Bazı zevatlar -çok büyük bir cehalet örneği sergileyerek- Peygamber’den (SAV) 200 sene sonra İmam Buhârî ile hadis yazımına başlanılmış olup, bu nedenle hadislere/sünnete güvenilmeyeceğini öne sürmektedir. Durum gerçekten de onların iddia ettiği...
8 Kasım 2017 - 0 yorum
Nureddin Yıldız Hoca'nın Hassan bin Sâbit r.a' hakkındaki talihsiz ifadeleri sebebiyle gündem olmuş bir mesele olan Hassan bin Sâbit (r.a)'ın cesareti hususunda Ebubekir Sifil Hoca'ya çok fazla soru gidince bir tahkikat gerçekleştirip ilgili rivayetlere dair yazı kaleme almıştır.  Bu vesile...
9 Ekim 2017 - 0 yorum
Peygamberler, Allah Azze ve Celle’nin şeriatlerini biz insanlara ulaştırılması ile vazifelendirdiği kimseler olmaları hasebiyle hem birer beşerdirler, hem de birer beşer değildirler. Beşer olma yönleri yaratılışlarının ve bazı vasıflarının sair insanlarla ortaklık arz etmesi cihetiyledir. “Beşer olmama” yönleri ise “Sair...
12 Haziran 2017 - 0 yorum
Osmanlı mimarisinin ve Mimar Sinan eserlerinin güzide örneklerinden biri olan Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesinde bulunan aşere, takrib ve tayyibe eğitim merkezinde kurrâ hâfızlar yetişiyor. Bu muazzez kıraat medresesindeki eğitimlerini tamamlayan hâfızlar icazet alarak Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e kadar...
18 Şubat 2017 - 0 yorum
el-MUNKIZ’Ü MİN’ED DALÊL ve RÂZÎ VASİYETNAMESİNİN İHSÂS ETTİKLERİ YA DA KELAM OKUMALARIMDAN ARDA KALANLAR İlm-i tevhîd ve Sıfât (Fıkh’ul Ekber), İlm-i Kelâm, Felsefi Kelâm, Yeni İlm-i Kelâm. Bu sıralama sadece akîde ilminin İslâm târihi boyunca geçirdiği safhaları mı ifade eder, yoksa büyük istîdâtların...
24 Ekim 2016 - 0 yorum
Bazı görüş sahiplerine  göre Fatiha Suresi’nden bir ayet kabul edilen, bazılarına göre ise Fatiha Suresi’ne dahil edilmeyen Besmele-i Şerif ya da Fatiha Suresi ayetlerinden “errahmanirrahim” ayetinin tefsirinde müfessirlerin büyük bir kısmı Rahman ve Rahim isimlerinin ne manaya geldiğine dair görüş...
6 Ekim 2016 - 0 yorum
Bir garip zamana düştük. Bazen okuduklarımızdan, duyduklarımızdan sıdkımız sıyrılıyor, yüreğimiz daralıyor. Bu toprakların insanı nasıl bu hale geldi? Bu fitne tohumu kimler tarafından ve ne amaçla ekildi? Anlamaya çalışıyoruz.  Öfkeleniyor, hayıflanıyor ancak bir yandan da bu fitne ateşine su dökmek...
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123