Gönül Dünyası

5 Haziran 2017 - 1 yorum
İlim talebi , fikir ve ideal tahsîli için okullara, kitaplara ; iâşe ve nafaka temini için işe ,çarşıy’u pazara ve nihâyet hayata tutunmak için cemiyete,  kalabalıklara koşarken hep bir tarafımız eksik kalır oldu. İnsan denen hakikatimizin ceset ve ruhtan terekküp...
28 Şubat 2017 - 0 yorum
Sözlükte "hareket etmek, sarsılmak, taşmak" gibi anlamlara gelen şatah kelimesi, tasavvufta yatağı dar olan bir ırmağın sel ile kenarlarına taşması gibi sûfînin kalbinden taşan ilahi hakikatlerin izhar edilmesini ifade eder. Tecelli ve feyz gelen velîlerden, bir takım şeriata uymaz gibi...
26 Aralık 2016 - 0 yorum
Geçen haftaki yazımın sonunu “Ana gelenekle alakası olmayan sahte sufiler üzerinde durmak istiyorum. Malum bir çiçekte usare yani özsuyu varsa onun etrafında arılar da dolaşır … böcekleri de” diyerek tamamlamıştım. Malum olduğu üzere İslam metafiziği ve maneviyatı üzerine geliştirilen en mühim...
3 Ekim 2016 - 0 yorum
İnsan, kelimelerle düşünür; lisan ile tefekkür ufkunu genişletir. Bu sebeple, kelime kadrosu daraltılmış veya mefhumlarının mânâları çarpıtılmış bir lisan ile, İslâmî tefekkürün derin ufuklarına yol bulmak mümkün değildir. Bir mütefekkir şöyle der: “Bir milleti değiştirmek istiyorsanız önce onların kelimelerini değiştirin!” Bugün aziz milletimize...
16 Mayıs 2016 - 0 yorum
Kendisini muvakkat bir zaman diliminde dahi olsa tanımak şerefine nail olduğum Muhammed Recep Akgemik Hocaefendi ile hoş vakit geçirmenin hazzı hâlâ kalbimde iken yazıyorum bu satırları... İslâm'ı dert edinen, derdiyle dert veren, derdi teke irca eden ulu hocaların varlığıyla teskin...
13 Mayıs 2016 - 0 yorum
Yeryüzü insanoğlunun yaşama alanı olarak seçildi. Çeşitli imtihanlar ile doğrular yanlışlardan, güzeller çirkinlerden, hayırlılar hayırsızlardan ayrıldı. Dünya kurulduğundan beri bunlar arasındaki mücadele hep devam edip gitti. Bazen doğrular galebe çaldı,  bazen yanlışlar. Ancak bu hiçbir zaman ilanihaye devam edip gitmedi,...
29 Mart 2016 - 0 yorum
İnsan nerede durursa, söylenen sözü ve hareketi durduğu yere göre anlarmış. Büyüklerimiz bu hali bildiklerinden dolayı, zaman zaman gerek hastaneleri, gerekse mezarlıkları ziyaret etmemiz gerektiğini söylemişler. Bir süredir, yaptığımız görev icabı mezarlık merkezli yaşadığımızdan dolayıdır ki, hayatın bir başka penceresi olan...
4 Şubat 2016 - 0 yorum
Gündelik hayatın sürüp giden telaşesi içerisinde, oradan oraya savrulup duruyoruz. Geçim derdi, ailemizin geleceği, bitip tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerimiz bizi sürekli bir mücadele içerisinde yoğurup duruyor. İşi olmayan bir iş bulmaya çalışırken, işi olan daha fazla kazanabileceği bir iş arıyor....
1 Ocak 2016 - 0 yorum
Yeryüzünde olmuş veya olması muhtemel olayların, belli bir düzen içerisinde anlatılmasına, yazılmasına ve canlandırılarak görsel hale getirilmesine sinema sektörü diyoruz. Yaşanmış veya yaşanması muhtemel olan hatta hayal edilen bu olayların işlenmesi insanoğlunun ilerlemesine, gelişmesine, olaylara başka açılardan bakmasına fayda sağlayacağı malum....
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123