Gönül Dünyası

19 Şubat 2019 - 0 yorum
Ulema ve evliyâ-ı kiramın terceme-i hallerini okumakla meşgul olduğum her zaman, istisnasız, beni derin taaccübe sevkeden gayretlerine şahit oluyorum. Kimi zaman ahlâkları, kimi zaman cömertlikleri, kimi zaman talebeleri ayırdıkları vakit, kimiz zaman ilim adına yolculukları, ibadete düşkünlükleri olabiliyor şaşkınlığımın sebebi....
27 Şubat 2018 - 0 yorum
Hayata bakışımız her geçen gün değişir.  Yeni bir işe heyecan ile başlar, bir süre sonra bıkkınlık hissinin gelmeye başladığını, sıkılganlığın gün geçtikçe arttığını hissederiz. Eğer bir meşakkate sebep oluyorsa eski alışkanlıklarımızdan vaz geçme süreci de başlar. Kıymet verdiklerimiz, önceliklerimiz değişir. ...
11 Aralık 2017 - 0 yorum
Yaşadığımız coğrafya, maalesef küresel güçlerin deneme tahtası haline geldi. Dün tattıkları yenilgilerin acısını, bugün parça parça ettikleri ve her birinin başına koydukları kuklalar marifeti ile ümmeti yokluk ve imkânsızlıklarla terbiye ederek çıkarıyorlar. Müslüman ülkelerin sahip oldukları kıymetli madenleri ve zenginlikleri...
2 Kasım 2017 - 0 yorum
Manevi Terakki ve Şahsiyet Medresesi Olarak Tasavvuf Dünyamız Kâinat, insan için çözülmeyi bekleyen muammalar silsilesi ile dolu. Varlık âlemi insan için ne kadar karmaşıksa, bu âlemin içerisinde yaşayan insan da o kadar karmaşık ve sırlarla dolu. İnsanı tanımlayan ilim adamlarına baktığımızda, insanı...
5 Haziran 2017 - 1 yorum
İlim talebi , fikir ve ideal tahsîli için okullara, kitaplara ; iâşe ve nafaka temini için işe ,çarşıy’u pazara ve nihâyet hayata tutunmak için cemiyete,  kalabalıklara koşarken hep bir tarafımız eksik kalır oldu. İnsan denen hakikatimizin ceset ve ruhtan terekküp...
28 Şubat 2017 - 0 yorum
Sözlükte "hareket etmek, sarsılmak, taşmak" gibi anlamlara gelen şatah kelimesi, tasavvufta yatağı dar olan bir ırmağın sel ile kenarlarına taşması gibi sûfînin kalbinden taşan ilahi hakikatlerin izhar edilmesini ifade eder. Tecelli ve feyz gelen velîlerden, bir takım şeriata uymaz gibi...
26 Aralık 2016 - 0 yorum
Geçen haftaki yazımın sonunu “Ana gelenekle alakası olmayan sahte sufiler üzerinde durmak istiyorum. Malum bir çiçekte usare yani özsuyu varsa onun etrafında arılar da dolaşır … böcekleri de” diyerek tamamlamıştım. Malum olduğu üzere İslam metafiziği ve maneviyatı üzerine geliştirilen en mühim...
3 Ekim 2016 - 0 yorum
İnsan, kelimelerle düşünür; lisan ile tefekkür ufkunu genişletir. Bu sebeple, kelime kadrosu daraltılmış veya mefhumlarının mânâları çarpıtılmış bir lisan ile, İslâmî tefekkürün derin ufuklarına yol bulmak mümkün değildir. Bir mütefekkir şöyle der: “Bir milleti değiştirmek istiyorsanız önce onların kelimelerini değiştirin!” Bugün aziz milletimize...
16 Mayıs 2016 - 0 yorum
Kendisini muvakkat bir zaman diliminde dahi olsa tanımak şerefine nail olduğum Muhammed Recep Akgemik Hocaefendi ile hoş vakit geçirmenin hazzı hâlâ kalbimde iken yazıyorum bu satırları... İslâm'ı dert edinen, derdiyle dert veren, derdi teke irca eden ulu hocaların varlığıyla teskin...
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123