Fikriyât

11 Nisan 2018 - 0 yorum
Ulemanın vaz ettiği menhecten yoksun oldukları için hakikati arama yolunda bir vadiden diğerine savrulan günümüz gençliğinin bir sığınağı haline geldi Ali Şeriatî. Meşhur deyimle “İslamcı gençliğin” takip odağı haline gelmiş Şeriati, dünden bugüne sorgulanamaz, ölçüye vurulamaz bir tabu olma yolunda...
29 Aralık 2017 - 0 yorum
Miladi takvime göre 365 günlük periyotlardan her biri yıl olarak isimlendirilir. Yıl, tıpkı ay, hafta, gün, saat ya da dakika gibi bir zaman diliminden başkası değil. Ebedî yurt olan ahiretin kazanıldığı dünyada kısıtlı bir sermaye olduğu için zaman, İslam ve...
26 Ekim 2017 - 0 yorum
Gücün ne olduğuna dair tespitin meseleye ve mekâna göre değiştiği gerçeği ortada olmasına rağmen böyle kapsayıcı bir başlıkla lafa girmenin bir sebebi var elbette; Bir tespit: Hakikat’in tanımı güç nerede ise ona göre belirleniyor. Hemen dikkatinizi çekmiş ve “yok efendi kim...
26 Eylül 2017 - 2s yorum
İşin esas sâhibi, planlayıcı üst akıl olarak  beynelmilel istihbârat örgütleri olsa da mâlum olduğu üzere 15 Temmuz ihânetinin taşeronu Fethullahçı Terör Örgütüdür. Eğer meş’ûm teşebbüs püskürtülmeseydi memleketin yeni idârî kadrolarını da yine bu örgüt mensupları oluşturacaktı. Neyse ki sıyânet-i ilâhî ve...
25 Ağustos 2017 - 0 yorum
Düşüncelerinden son derece beslendiğimiz ve ağırlıklı olarak bu besinin tesiriyle konuştuğumuz Müslüman Türk filosof Sayın Teoman Duralı’yı hürmetle yâd ederim. Okuyucunun sürekli bu adı görmesi, bu addan başka hiçbir ada başvurulmadığı sanısını meydana getirmesin; gelgelelim, gerçek; onun söylediklerini tekrâr ededurmak...
21 Ağustos 2017 - 0 yorum
Bu çağa “Bilgi Çağı” demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ancak “bilgi”ye ulaşmanın kolaylığı yediden yetmişe herkesin istifade ettiği bir gerçeklik. “Bilgi” kelimesini tırnak içine alışım onu vurgulamak maksadını taşımıyor ne yazık ki; tırnak içine alıyorum çünkü ulaştığımız şeylerin tam...
12 Ağustos 2017 - 1 yorum
                                   "Dînimiz İslâm ve biz ondan râzıyız. Lâkin dinimizin ataerkil bir sosyal nizam inşâ ettiği kanaatine ve Müslüman kadının bu cemiyet içinde tâlî ve tâbî...
11 Temmuz 2017 - 0 yorum
  Orta Asyanın ucsuz bucaksız bozkırlarında çömelmiş bir adamın çıplak ayaklarının üstündeki bilekten akmış gibi duran seyrek ve son tüğlerin üzerindeki hafif çamuru görür gözlerim. Tüğlerin bittiği son yer. Erkeklik ile kadınlığın insan cism-i bedenindeki alâmet-i fârikasından sayılır. Çamurun içinde ademoğulunun...
1 Temmuz 2017 - 2s yorum
Sosyal medya meddahlığında ihtisas sahası açmış bulunan hadis inkarcılığı moda furyası, garip bir çelişkiyle 'demode' argümanlarına sığınacak kadar acziyet içinde iken, bir de buna fanatiklikte sınır tanımayan, obur müşterilerine iştah açıcı yeni trend ve kreasyon sunamama telaşı da eklemlenince müzmin...
Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345