Tarihselci okumada hermenötik okuma yöntemi merkezi bir konumdadır. Hatta hermenötik okuma, tarihselciliğin her şeyidir. Hermenötik ...

Hadislerin 250 sene sonra yazılmaya başlandığını söyleyenler, işin hakikatini ya bile bile gizlediklerini yahut cehaletlerinden ...

İmam Mâtürîdî Hz.’lerinin, İbnü’r-Râvendî ile münazarasını canlandıran bu kesitte, aklın nasıl kullanılacağına dair bir izah ...

Bu yazı bir çığlıktır! Ruhunuzu, geleceğimizi, hayallerimizi, rüyalarımızı yok ediyorlar: Kendi çocuklarımız, elimizden kayıp gidiyor… ...

Oruç hem bedensel, hem ruhsal bir ibadettir. Orucun bedensel faydalarına dair daha önce yazmış olduğumuz ...

Eğer incinmiş, sinirli, kızgın, umutsuz veya coşkulu olan biz isek bu duyguları karşımızdakini incitmeden, suçlamadan ...

Her Ramazan ayında gerek sosyal medyada gerekse televizyonlarda oruçla ilgili görüşler serdedilir. Özellikle günümüzde mücadele ...

Karantina günlerinden geçiyoruz dünyaca. Covid-19 virüsü bize dünyanın global bir köy olduğunu örnekleriyle detaylandırdı bile. ...

Giriş Eşim ve kızım rahatsız olduğu için 22 Mart Cuma günü için işyerinden izin almıştım. ...

Rahmetli Mâlik Şahbâz’ın hikâyesi malum… Malcolm dönemindeyken saçını öykündüğü beyazların saçlarına benzetmek için kendine reva ...

İlber Ortaylı‘nın CNN Türk’deki bir programına denk gelip, dinlemeye başladım birkaç zaman önce. Tıpkı müteveffa ...